Vastavalt MTÜ Eesti Haiglaõpetajate Seltsi põhikirjale võivad EHS liikmeks vastuvõtmist taotleda pedagoogid, spetsialistid, organisatsioonid ja isikud, kes tunnistavad ja tahavad täita EHS põhikirja ning osaleda seltsi tegevuses, esitavad EHS juhatusele kirjaliku avalduse ja tasuvad jooksva aasta liikmemaksu.

Aasta liikmemaks on üksikisikutel 15 EUR, organisatsioonidel 50 EUR (vastu võetud asutamiskoosolekul Pärnus, 18.märtsil 2011.a.).

MTÜ Eesti Haiglaõpetajate Selts arveldusarve on: EE382200221052280136 Swedbank

Selgitusse kirjuta oma nimi ja liikmemaks.

 Eesti Haiglaõpetajate Seltsi (EHS) juhatuseleEHSi liikmeks astumise avaldus


Palun võtta mind Eesti Haiglaõpetajate Seltsi liikmeks, olen valmis täitma seltsi põhikirjalisi kohustusi ning tasuma liikmemaksu.

Eesnimi

Perekonnanimi

Isikukood

Aadress (sh maakond ja postiindeks)

Telefon

E-post

Töökoht

Töökoha aadress ja telefon

Amet

Erialane haridus


Kuupäev

Allkiri
Voog. Tee ise koduleht!